Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Villkor

Våra allmänna resevillkor hittar du via länken nedan:
Allmänna resevillkor

I händelse av FORCE MAJEURE återbetalas inga pengar.

Med FORCE MAJEURE menas

I händelse av krig, krigsliknande händelser, inbördeskrig, revolution, uppror, epidemi, karantän eller på grund av myndighets åtgärd, strejk, lockout, blockad, naturkatastrof, (som översvämning, orkan, jordbävning) eller liknande händelser, nya lagar och rekommendationer av myndigheter som gör att fullföljandet av avtal ej kan genomföras.

Antal deltagare

Max antal deltagare per resa är 48 personer.

Antal deltagare till Island kan vara 56. 

Betalning

Se under Allmänna resevillkor, ovan.

Transport

Transport till och från resmålet ingår ej.

Allergi

VIKTIGT!   Har ni allergi - meddela detta då ni bokar er resa.