Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Resevilkor

1. Anmälningsavgift/betalning
Anmälningsavgiften varierar beroende på resmål från 1.000 - 1.500 SEK/person. Anmälningsavgiften faktureras och skall vara oss tillhanda senast 5 arbetsdagar efter sista anmälningsdatum, denna anmälningsavgift återbetalas ej. Slutbetalning skall vara oss tillhanda senast 60 dagar före avresa. Gruppresorna kan av Magnussons Resor AB ställas in om inte minimiantalet (30) deltagare per resmål är uppnått 45 dagar före avresa och hela det inbetalade beloppet återbetalas till resenären. Om resenär eller ansvarig samordnare för gruppen avbokar resan, återbetalas ej anmälningsavgiften.

2. Flyg
Resenären bokar och betalar själv flygbiljett till resans startpunkt.

3. Ändringar i resans genomförande
Dagsprogrammen för våra rundresor är i viss mån preliminära. Resorna planeras mer än ett år före genomförande. Omständigheter som inställda, försenade eller överbokade hotell, flyg eller tåg, utflyktsmål som är stängda, gårdsbesök och andra studiebesök som måste ställas in på grund av djursjukdomar, ägarbyte, trafikkaos, oväder eller andra oförutsedda händelser, kan göra att ändringar i programmet blir nödvändiga. Magnussons Resor AB har dock som ambition att alltid försöka kompensera resenärerna med andra arrangemang. Förändringar av detta slag medför normalt ingen reduktion av resans pris.

4. Avbeställning
Resenären har rätt att avboka resan enligt följande: Vid avbeställning tidigare än 60 dagar före avresan återbetalas det inbetalade beloppet med undantag för anmälningsavgiften. - vid avbeställning senare än 60 dagar men tidigare än 30 dagar före avresan är avbeställningskostnaden 75 % av resans pris - vid avbeställning senare än 30 dagar före avresa och fram till avresa är avbeställningskostnaden 100 % av resans pris. - Vid avbokning utbetalar Magnussons Resor AB det inbetalade beloppet med avdrag för avbeställningskostnader enligt ovan. Avbeställning görs skriftligt till Magnussons Resor AB.

5. Resenärens skyldighet
Försäkring: Att ha en försäkring som ger ett heltäckande reseskydd. Vi reser i främmande länder, gör besök på gårdar och anläggningar där risk- och säkerhetstänkandet inte alltid lever upp till vår standard. Det är därför viktigt att du har en reseförsäkring som gäller oavsett aktivitet och att du själv är ansvarig för eventuella skador du kan drabbas av under resan. Försäkringen skall också täcka hemtransport om du skulle bli allvarligt sjuk.
Pass: Att ha kontrollerat så att passet/nationellt id-kort är giltigt minst 6 månader efter resans slut och att eventuella viseringar är giltiga.
Vaccinationer: Att ha utfört aktuella vaccinationer i de fall detta krävs för inresa. Kontakta din lokala vaccinationsklinik.

6. Reklamationer
Eventuella reklamationer eller klagomål skall i första hand göras direkt till färdledaren, så rättelse kan ske på plats. I annat fall skall skriftlig anmälan göras till Magnussons Resor AB inom 30 dagar efter resans slut.